báo cáo sao kê

STT Thời gian
ủng hộ
Tên cá nhân/
tổ chức
Số tiền
ủng hộ
Lời nhắn
1 01/14/2024 16:21:34 Nhà hảo tâm

15.323

2 01/14/2024 16:21:27 Nhà hảo tâm

50.000

3 01/14/2024 16:21:00 LE VAN VIET ANH

100.000

LE VAN VIET ANH chuyen tien FT24005064961738-933662
4 01/14/2024 16:20:34 NGUYEN THU TRANG

10.000

NGUYEN THU TRANG chuyen tien FT24003088704330-442881
5 01/14/2024 16:20:05 Nhà hảo tâm

33.866

NGUYEN QUANG HUNG CHUYEN KHOAN VTC VI BENH NHAN UNG THU-408774
6 01/14/2024 09:49:59 NGO DINH SON

100.000

NGO DINH SON CHUYEN TIEN
7 01/13/2024 18:19:42 DOAN ANH TUAN UT

200.000

ND DOAN ANH TUAN CHUYEN TIEN UT
8 01/13/2024 07:19:29 DANG NGUYEN DAI PHUC VI BN UNG THU

10.000

ND DANG NGUYEN DAI PHUC CHUYEN TIEN VI BN UNG THU
9 01/12/2024 20:10:50 NGUYEN HONG SON

100.000

NGUYEN HONG SON CHUYEN TIEN
10 01/12/2024 16:09:28 NGUYEN VAN TRUNG

20.000

NGUYEN VAN TRUNG CHUYEN KHOAN
11 01/12/2024 07:56:38 TRAN VAN TUAN

20.000

TRAN VAN TUAN CHUYEN TIEN
12 01/12/2024 07:53:55 BENH NHAN UNG THUCT TU NGUYEN VAN DAI TOI

20.000

ND UNG HO BENH NHAN UNG THUCT TU NGUYEN VAN DAI TOI VI BENH NHAN UNG THU TAI VPBANK
13 01/12/2024 00:24:52 BUI LE THUY LINH

350.000

ND BUI LE THUY LINH CHUYEN TIEN
14 01/11/2024 21:37:33 VPB NGUYEN NGOC HUNG

20.000

ND VPB NGUYEN NGOC HUNG CHUYEN KHOAN
15 01/11/2024 15:35:26 NGUYEN ANH PHUONG

100.000

NGUYEN ANH PHUONG CHUYEN TIEN
16 01/11/2024 14:39:47 NGUYEN THI THU HIEN

50.000

ND NGUYEN THI THU HIEN CHUYEN TIEN
17 01/11/2024 13:38:51 TO VAN QUYET

50.000

ND TO VAN QUYET CHUYEN TIEN
18 01/11/2024 09:21:11 DO THI HOA

12.000.000

Hoi sv tinh Bac Ninh, du an likeday, Cty CP HSAT UH
19 01/11/2024 08:03:50 VU VAN TOAN CHUYEN TIENCT TU VU VAN TOAN TOI VT

20.000

VU VAN TOAN CHUYEN TIENCT TU VU VAN TOAN TOI VT
20 01/11/2024 07:19:26 NGUYEN THI NHU QUYNH TU VIETTEL MONEY

50.000

NGUYEN THI NHU QUYNH CHUYEN TIEN TU VIETTEL MONEY
Tổng tiền ủng hộ

257.301.365